Výstupy

Plán výstupů projektu

2024, 2025

Články v recenzovaném odborném periodiku

2025

Dokumentární film „Mariánská místa Bohosudov a Osek“

2026

Odborná kniha „FINIS CONFESSIONIS“ Církevní poměry ve východním Krušnohoří v době baroka

2026

Specializovaná veřejná databáze „Baroko východního Krušnohoří. Historická ikonografie sakrálních staveb a sochařských památek

2027

Uspořádání výstavy s kritickým katalogem „Od zboření kostela v Hrobu po vydání Tolerančního patentu“ Baroko východního Krušnohoří. Sakrální stavby a umělecká výzdoba architektury a krajiny

2027

Interaktivní specializovaná mapa „Baroko východního Krušnohoří. Sakrální stavby a umělecká výzdoba architektury a krajiny“